Michal Mesjar                 Concert Organist
  NEW  CD  AVAILABLE FROM 15. January 2020

                        CD Hexachordum Apollinis primTON

                                                               www.prestomusic.com

primTON Thomas Hammer - Label & Musikverlag
Thomas Hammer
Kirchstr. 16

10557 Berlin


Môlča records s.r.o.

RENÉ BOŠEĽA

Turová 21
962 34 Turová 1. Dietrich Buxtehude - Nun komm der Heiden Heiland

 2. Georg Muffat - Apparatus musico-organisticus:

Passacaglia g minor Johann 

Pachelbel :

Hexachordum Apollinis 

 3. Aria d minor

 4. Aria e minor 

 5. Aria F major 

 6. Aria g minor 

 7. Aria a minor 

 8. Aria Sebaldina f minor

 9. Martin Torp - Nun komm der Heiden Heiland

                                                                            About me :

                                                       https://www.kronos.sk/l/v-oceane-tonov/

                                         https://jurajponist.blog.sme.sk/c/489691/v-oceane-tonov.html


The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.

                                     Eleanor Roosevelt 

Kto je Michal Mesjar?


Narodil sa 29. 9. 1982 v Bratislave. Základné hudobné vzdelanie dostal na Základnej umeleckej škole na Štefánikovej ulici 6 v Bratislave. Po úspešnom ukončení ďalej pokračoval v štúdiách na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave v odbore hra na organe u Mgr.art Mareka Vrábla, a taktiež v hre na klavíri u Mgr. Edity Toperczerovej. Počas štúdia na konzervatóriu sa, v rokoch 2000 a 2002, zúčastnil medzinárodnej súťaže mladých organistov v Opave. Zúčastnil sa prehliadky mladých slovenských organistov na Slovensku. Po úspešnom ukončení konzervatória absolvoval interpretačné kurzy organovej hry na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne u profesorky Kamily Klugarovej a seminár k organovej interpretácii s Ben van Oostenom vo Viedni.

Od roku 2004 do roku 2008 bol študentom Vysokej školy múzických umení v Bratislave. V odbore hra na organe ho viedol doc. Imrich Szabó, ArtD. Témou teoretickej bakalárskej práce i umeleckého výkonu bola Interpretačná problematika variácií na "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen" od Franza Liszta. Diplomová práca i umelecký výkon magisterského štúdia boli venované prelúdiám a fugám weimarského obdobia Johanna Sebastiana Bacha.


Čítať ďalej