Michal Mesjar organista, klavirista, klavír, klavírna hudba

CD Michael Schütz - Joyful pipes 19.7.2024 na Spotify, Itunes,...

 J.S.Bach - Notebook for Anna Magdalena Bacha  available 14.6.2024 on Spotify, Itunes,..

Organ dreams 2  (Rozália Habová)

                              Nový podcast  !!!  Velká vďaka Jurajovi Šlosárovi  

        Domenico Zipoli : Complete organ works 2021

 Môlča records (Slovakia)    B&B records (Krakow)      primTON ( Berlin)

 Domenico Zipoli : Sonate d'Intavolatura per Organo e Cimbalo, Op.1 (Complete organ works)

1. Sarabanda Katarzyna Zabielska harfa

2. Toccata in D minor 3. Quattro versi in D minor 4. Canzona in D minor 5. Quattro versi in C major 6. Canzona in C major 7. Quattro versi in F major 8. Canzona in F major 9. Quattro versi in E minor 10. Canzona in E minor 11. Quattro versi in G minor 12. Canzona in G minor 13. Toccata all'Elevazione in F major 14. Toccata all'post communio in F major 15. Toccata all'elevazione in C major 16. Toccata all'offertorio in C major 17. Pastorale in C major

18. Gigue Katarzyna Zabielska harfa

19. Violin sonata A major Olívia Kriváňová husle , Barbora Klapalová violončelo

20. Tomáš Rojček - Hommage Zipoli Michal Mesjar organ - Katarzyna Zabielska harfa

Organ Dreams: Chamber music   2020

 1. Girolamo Fescobaldi - Toccata (Pavol Mucha - violončelo) 4.57

2. Govanni Battista Pergolesi - Siciliana (Petra Pálková - husle) 2:54

3. Johann Sebastian Bach - Prelúdium a fúga G dur Bwv 541 7:33

4. Georg Philipp Telemann - Sonáta (Alexandra Glebocká - saxofón) 7:26

5. Johann Sebastian Bach - Arioso (Mária Kmeťková- harfa) 2:38

6. Camille Saint-Saëns - Modlitba op. 158 (Pavol Mucha - violončelo)

7. Théodore Dubois - Toccata G dur 7:30

8. Camille Saint-Saëns - Labuť (Mária Kmeťková- harfa) 2:36

9. Eugène Joseph Bozza - Aria (Alexandra Glebocká - saxofón) 3:19

10. Andrew Lloyd Webber - Pie Jesu ( Miriam Garajová , Adam Uličný - soprán) 3:29

11. Erik Satie - Gymnopédia č.1 3:25

12. Gerald Near - Aria (Mária Kmeťková- harfa) (svetová premiéra) 3:27

13. Ľuboš Bernáth - Ave Verum ( Miriam Garajová - soprán, Pavol Mucha - violončelo, 4:41

Michal Mesjar - organ)

Michal Mesjar (organ) :1,2,4,5, 6, 8-15

                        CD Hexachordum Apollinis primTON   2019

                                                               www.prestomusic.com

primTON Thomas Hammer - Label & Musikverlag
Thomas Hammer
Kirchstr. 16

10557 Berlin


Môlča records s.r.o.

RENÉ BOŠEĽA

Turová 21
962 34 Turová 1. Dietrich Buxtehude - Nun komm der Heiden Heiland

 2. Georg Muffat - Apparatus musico-organisticus:

Passacaglia g minor Johann 

Pachelbel :

Hexachordum Apollinis 

 3. Aria d minor

 4. Aria e minor 

 5. Aria F major 

 6. Aria g minor 

 7. Aria a minor 

 8. Aria Sebaldina f minor

 9. Martin Torp - Nun komm der Heiden Heiland

CD review 


Im Zentrum dieser hervorragenden Einspielung des slowakischen Organisten Michal Mesjar steht Johann Pachelbels Hauptwerk "Hexachordum Apollinis". Deren sechs "Arien" mit Variationen (Partiten) sollen den sechs Saiten der Leier des griechischen Gottes Apoll entsprechen. Das von Mesjar beziehungsreich zusammengestellte CD-Programm wird eingerahmt durch zwei Werke über die Choralmelodie "Nun komm der Heiden Heiland": einen kurzen Orgelchoral von Dietrich Buxtehude (dem Pachelbel sein "Hexachordum" gewidmet hat) und facettenreichen Choralvariationen von Martin Torp (*1957). Abgerundet wird dieses Programm noch durch die gewichtige "Passacaglia in g" aus Georg Muffats "Apparatus musico-organisticus".

Mesjar interpretiert die Musik durchweg souverän und natürlich. Die Registrierungen sind geschmackvoll gewählt und die Aufnahmequalität sehr gut.

Diese CD ist unbedingt zu empfehlen, zumal es nur sehr wenige andere Orgelaufnahmen von Pachelbels "Hexachordum Apollinis" gibt und der Organist mit der Weltersteinspielung von Torps Choralvariationen ein kurzweiliges und hörenswertes Werk vorstellt. Das 16seitige Booklet ist dreisprachig (englisch, slowakisch und deutsch), informativ und schön gestaltet.

Michael Sommer


Johann Pachelbel's major work "Hexachordum Apollinis" stands in the center of this outstanding recording by the slovakian organist Michal Mesjar. The six arias with variations (Partitas) a meant to correspond with the six lyra strings of the greek god Apoll. Mesjar has compiled the CD program suggestively and framed it by two works on the chorale melody "Nun komm der Heiden Heiland": a short organ chorale by Dietrich Buxtehude (to whom Pachelbel has dedicated his "Hexachorum") and multifaceted chorale variations by Martin Torp (*1957). Finally the program is rounded by the weightly "Passacgalia in g" from Georg Muffat's "Apparatus musico-organisticus".

Mesjar interprets the music throughout sovereign and natural. The registrations are tastefully selected and the recording quality is very good. This CD is highly recommendable, especially since there are only very few other organ recordings of Pachelbel's "Hexachordum Apollinis" available, and with Torp's new choral variations it contains the world premiere recording of a diverting work, which is worth listening. The 16-pages booklet ist trilingual (English, Slovakian and German), informative and beautifully designed.


Michael Sommer                                                                            About me :

                                                       https://www.kronos.sk/l/v-oceane-tonov/

                                         https://jurajponist.blog.sme.sk/c/489691/v-oceane-tonov.html


The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.

                                     Eleanor Roosevelt 

Kto je Michal Mesjar?


Narodil sa 29. 9. 1982 v Bratislave. Základné hudobné vzdelanie dostal na Základnej umeleckej škole na Štefánikovej ulici 6 v Bratislave. Po úspešnom ukončení ďalej pokračoval v štúdiách na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave v odbore hra na organe u Mgr.art Mareka Vrábla, a taktiež v hre na klavíri u Mgr. Edity Toperczerovej. Počas štúdia na konzervatóriu sa, v rokoch 2000 a 2002, zúčastnil medzinárodnej súťaže mladých organistov v Opave. Zúčastnil sa prehliadky mladých slovenských organistov na Slovensku. Po úspešnom ukončení konzervatória absolvoval interpretačné kurzy organovej hry na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne u profesorky Kamily Klugarovej a seminár k organovej interpretácii s Ben van Oostenom vo Viedni.

Od roku 2004 do roku 2008 bol študentom Vysokej školy múzických umení v Bratislave. V odbore hra na organe ho viedol doc. Imrich Szabó, ArtD. Témou teoretickej bakalárskej práce i umeleckého výkonu bola Interpretačná problematika variácií na "Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen" od Franza Liszta. Diplomová práca i umelecký výkon magisterského štúdia boli venované prelúdiám a fugám weimarského obdobia Johanna Sebastiana Bacha.


Čítať ďalej

Michal Mesjar učiteľ klavíra Bratislava