Dve percentá z dane na Pravda.sk

Ďakujeme, že ste sa rozhodli venovať Vaše 2% na podporu činnosti nášho občianskeho združenia Nadšení muzikanti, občianske združenie.

Potrebné údaje sú len dva a to:
Obchodné meno (názov): Nadšení muzikanti, občianske združenie
IČO: 45809135 - na tlačive musí byť zarovnané z pravej strany

Predvyplnené tlačivo najdete tu.  

Ako postupovať ?
1. Zamestnanci, ktorým robí ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov zamestnávateľ:
Do 15. februára 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie tlačiva POTVRDENIE o zaplatení dane, ktoré máte k dispozícii na stiahnutie pod týmto textom spolu s ďalším potrebným tlačivom s názvom VYHLÁSENIE.
Do 30. apríla 2022 vypíšte tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane a podajte obe tlačivá POTVRDENIE aj VYHLÁSENIE na daňový úrad podľa miesta bydliska.
Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samé:
Môžu tak urobiť do 31. marca 2022 - Do svojho tlačiva daňového priznania treba vpísať potrebné údaje občianskeho združenia - uviedli sme ich na začiatku tohto textu - obchodný názov a IČO nášho o.z. zarovnať z pravej strany.
3. Právnické osoby:
Môžu do 31. marca 2022 alebo v lehote predĺženia podania daňového priznania poukázať určité % z dane v prospech jedného alebo viacerých prijímateľov. Právnické osoby % zo zaplatenej dane poukazujú priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to uvedené špeciálne kolónky.

ĎAKUJEME

Dve percentá z dane na Pravda.sk